MATUŠKA-DENA s.r.o.

demo verze e-shopu Reflex v.2

0 ks za 0 
Menu Kategorie

Rekvalifikace

Vzdělávací programy pro rok 2022

Záchranářské minimum

Uplatnění kvalifikace-pro pracovníky bazénů a koupališť, včetně hotelových bazénů do maximální hloubky 160 cm. Kvalifikace nenahrazuje činnost plavčíka,ale lze ji využít jako odborný dozor pro koupání a rekreaci.

Plavčík

Třídenní cyklus odborných přednášek, praktické výuky, zpracování odborné práce na dané téma a samostudium (u uchazečů bez maturity rozšířené samostudium).

Kurz je zakončen zkouškou a absolvent obdrží osvědčení o způsobilosti pro pracovní činnost Plavčík s platností na dobu neurčitou (s doporučením na doškolení po 2 letech) pro bazén a koupaliště s maximální hloubkou 4m.

Mistr plavčí

Pro všechny druhy zařízení pro koupání a rekreaci do hloubky 4 m nebo do větší hloubky na základě přezkoušení způsobilosti pro přímou záchranu při tonutí pro danou hloubku přesahující 4 m. Absolvent tohoto školení může získat živnostenské oprávnění k činnosti v oboru.

Instruktor plavání

Pětidenní cyklus odborných přednášek, praktické výuky a zpracování seminární práce.

VEŘEJNÁ TĚLOVÝCHOVNÁ ŠKOLA MIROSLAV MATUŠKA

Školící středisko Miroslav Matuška je profesionální pracoviště s akreditací MŠMT ČR.

Garantem rekvalifikačních kurzů je Miroslav Matuška, instruktor plavání, vodní záchranář s mezinárodními zkušenostmi a výrobce plaveckých a záchranných pomůcek.

Firma MATUŠKA-DENA s.r.o.  patří mezi nejzkušenější výrobce plaveckých pomůcek a pomůcek s více jak dvacetiletou praxí. Většina vyráběných pomůcek byla vyvinuta pro potřeby instruktorů plavání a vodních záchranářů přímo v praxi a další vývoj pokračuje v úzké spolupráci s instruktory a záchranáři i mimo území ČR.

Výcvik a školení všech vzdělávacích programů je zajišťováno profesionálními instruktory na nejlepších výcvikových modelech od firem Ambu a Leardal. K výuce jsou zajištěny výukové a záchranné pomůcky dle specializace výuky.

TERMÍNY 2018 jsou již zveřejněny v odkazech. Těšíme se na Vás…

Školení a doškolení probíhají

  • Studijní středisko UK, Solnická ul., Dobruška
  • Krytý plavecký bazén Dobruška

Při větším počtu uchazečů je možné domluvit školení na bazéně objednavatele. Nutné osobní jednání.

PLATEBNÍ PODMÍNKY KURZŮ

  1. Po obdržení Vaší přihlášky, Vám (plátci) bude zaslána faktura na zaplacení 100% ceny kurzu (ne dříve, než  měsíc před zahájením kurzu) společně s programem a pokyny ke kurzu.
  2. Úhradu nutno provést převodem z účtu, variabilní symbol je číslo faktury.
  3. Fakturu nutno zaplatit do termínu splatnosti,jinak se přihláška stává neplatnou.
  4. V případě zrušení účasti v kurzu 7 dní před zahájením,bude vrácena celá částka na účet,ze kterého byla platba provedena.
  5. Při pozdním zrušení kurzu nebo neúčasti na kurzu je záloha nevratná.

Rady a tipy od vody
i zpod vody

Spoustu informací
o plavání dětí a výuce
plavání najdete
na blogu partnerské
plavecké školy
.

Máte otázku?

Nebojte se nás
na cokoliv zeptat!

Odběr novinek e-mailem

Přihlaste se pro odběr novinek